Årets kontor - Energimyndigheten

I det gamla gjuteriet på Gredbyvägen i Eskilstuna hittar vi Energimyndighetens kontor. Byggnaden har en ljus och öppen miljö och har 5610 kvm kontorsyta och myndigheten har suttit där sedan oktober 2017.

Energimyndigheten har fått hjälp att anpassa och inreda byggnaden av inredningsarkitektfirman White, belysningskonsult Black samt Carlstedt Arkitekter i Eskilstuna. Från myndighetens sida har man haft en projektgrupp på sju personer som tillsammans med arkitekterna drivit projektet. Byggnaden är ett omgjort gjuteri från 1904 och utmaningen var att på 13 månader skapa en modern arbetsplats samtidigt som man bevarar byggnadens historia.

Fokus på hållbarhet

Man har haft som mål att använda många av de moderna tekniker som finns för att skapa en bra arbetsmiljö samtidigt som man strävar efter att vara hållbara. Några av de tekniker man använt är Chromogenics fönster, Orbitals NASA-duschar, Lindinvent, belysning Tunable light, solceller, batterilagring, elladdstolpar, Vattenmunstycket ”Altereds innovation” som sparar vatten och minskar förbrukningen med 98%.

Myndigheten har under hela processen haft ett hållbarhetsperspektiv. Man har återanvänt gamla möbler och låtit bygga om skrivbord för att passa in i storlek samt klätt om befintliga möbler för att passa in i det konceptet som man tagit fram.

Materialvalen har varit ekologiska i den mån myndigheten kunnat påverka. Det gäller tex materialval vid golvläggningar i kök/matsal, kontorsdelar och motionsrum. Man har även låtit tilläggsisolera fasaden för ökad energieffektivitet även om man låtit bevara en del av byggnadens externa karaktär genom att inte tillägsisolera vissa delar och spara ett centralt originalfönster. Man har även byggt en gradäng med kubbvirke från restprodukter av småskaligt svenskt skogsbruk.

Utanför på parkeringen har man även satt upp ett antal laddstolpar, det är ju trots allt Energimyndigheten så det kanske inte var så oväntat.

"Allemansrätten"

Kontoret är utformat enligt vad myndigheten kallar "allemansrätten". Den innebär att de anställda väljer en lämplig arbetsplats när de kommer till jobbet. Det rör sig alltså om en lösning med flexibla arbetsplatser. De sedan möjlighet att under dagen byta till andra arbetsplatser beroende på vad de tycker passar för de arbetsuppgifter de har för stunden. Det förbättrar samarbetet mellan avdelningarna, enligt myndigheten, då man kan välja att välja plats utifrån vilka man behöver integrera med under dagen.


energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

energimyndighetens Kontor

Pris 2019
Energimyndigheten
Storlek: 5610 kvm
Anställda: Ca 406
Inflyttning: Oktober 2017

Energimyndigheten är den myndighet som har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Man strävar efter ett hållbart energisysytem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, klimat och miljö. Kontoret i Eskilstuna har ca 406 anställda.

Läs mer på: Energimyndigheten.se

Konsulter:
Whitearkitekter.se

Carlstedtark.se

Blackljusdesign.se