Årets kontor - Oatly

Oatly växte ur sitt kontor på Media Evolution City i Malmö och fick möjlighet att expandera genom att även ta över grannlokalen. Man gav uppdraget till inredningsarkitekten RUMRUM.

Målsättningen var att slå ihop Oatlys gamla lokal med den nya lokalen och som gav känslan nytänkande, säreget och kreativt. Det lyckades man genom att använda sig av lite trä, jordiga toner, svärta, lite gult färgstänk.

Oatly la till ett eget litet bibliotek och ett telefonrum byggt helt i trä, mötesrum med äkta havre. Man skapade också ett mörkt vilorum för att skapa ett rum där man kan vila ut sig om man behöver.

De blandade de gamla från den gamla lokalen med den nya lokalen och lyckades binda ihop de två lokalerna på ett naturligt sätt.


oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

oatly Kontor

Pris 2019
Oatly
Inflyttning: Maj 2018
Yta: 1100kvm
Inredningsarkitekt: RUMRUM
Foto: Stefan Lindher

Läs mer om Oatly på Oatly.se